วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

กำจัดยุงศูนย์เด็กเล็ก ก่อนปิดกลับบ้าน

                            กำจัดยุงศูนย์เด็กเล็ก ก่อนปิดกลับบ้าน                                  


กิจกรรมเยี่ยมหลังคลอด ร่วมกับ อสม.


                           กิจกรรมเยี่ยมหลังคลอด ร่วมกับ อสม.                           


วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ทีมทันตแพทย์ ร.พ.สมุทรสาคร ร่วมกับ จนท.สอ.บ้านกระซ้าขาว 

ออกให้บริการ   ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ในนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6  ร.ร.วัดกระซ้าขาว และ ร.ร.วัดบางขุด