วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ออกรณรงค์ฉีดวัคซีน MR ตามนโยบาย

การฉีดวัคซีน MR
เป้าหมายในการฉีด ศพด.วัดกระซ้าขาว,ศพด.วัดบางขุด,อนุบาล1และ2 ร.ร.วัดกระซ้าขาว และ ร.ร.วัดบางขุด 
ทั้งสิ้น จำนวน 95 ราย
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งานทันตกรรม เคลือบฟลูออไรด์ กับทีมงาน

งานตามนโยบายนาย ได้หมอรูปหล่อกาหลง กับหมอคนสวยอ้อมโรงหีบ ภาระกิจของเราจึงสำเร็จลุล่วง ขอบคุณทั้งสองท่าน/วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่ง"หัวใจ"สำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบยั่งยืนวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ออกภาคสนามเก็บตกฉีดวัคซีนDT

        ชมรมคนหนุ่มสาวร่วมด้วยช่วยกันฉีดวัคซีนป้องกัน
                โรคคอตีบบาดทะยักตามนโยบายรัฐบาล