วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ทีมทันตแพทย์ ร.พ.สมุทรสาคร ร่วมกับ จนท.สอ.บ้านกระซ้าขาว 

ออกให้บริการ   ตรวจฟัน อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน ในนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6  ร.ร.วัดกระซ้าขาว และ ร.ร.วัดบางขุด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น