วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

งานอนามัยโรงเรียน เดือน กันยายน 2558

กิจกรรมใส่ยาฆ่าเหา ในนักเรียน โรงเรียนวัดบางขุด ร่วมกับ อสม.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น