วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ออกภาคสนามเก็บตกฉีดวัคซีนDT

        ชมรมคนหนุ่มสาวร่วมด้วยช่วยกันฉีดวัคซีนป้องกัน
                โรคคอตีบบาดทะยักตามนโยบายรัฐบาลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น