วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ออกรณรงค์ฉีดวัคซีน MR ตามนโยบาย

การฉีดวัคซีน MR
เป้าหมายในการฉีด ศพด.วัดกระซ้าขาว,ศพด.วัดบางขุด,อนุบาล1และ2 ร.ร.วัดกระซ้าขาว และ ร.ร.วัดบางขุด 
ทั้งสิ้น จำนวน 95 ราย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น