วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งานทันตกรรม เคลือบฟลูออไรด์ กับทีมงาน

งานตามนโยบายนาย ได้หมอรูปหล่อกาหลง กับหมอคนสวยอ้อมโรงหีบ ภาระกิจของเราจึงสำเร็จลุล่วง ขอบคุณทั้งสองท่าน/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น