วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

บทบาทของหมออนามัย บางครั้งดูแล้วก็ไม่ต่างจากคุณครูซักเท่าไหร่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น