วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่ง"หัวใจ"สำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบยั่งยืนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น